Điều khoản sử dụng

Khi bạn sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trên của Mua Xinh thông qua Website muaxinh.com là bạn đã đồng ý với Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mật của Mua Xinh. Chúng tôi bảo lưu quyền của mình, theo quy định riêng của mình, thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc bớt các phần của Điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước bằng văn bản cho bạn. Việc bạn tiếp tục sử dụng sử dụng Nền tảng Web của chúng tôi có nghĩa là bạn chất nhận và đồng ý các thay đổi.

Điều 1: Ai có quyền sử dụng Nền tảng Web của chúng tôi

Bất kỳ đối tượng từ 18 tuổi trở lên có khả năng tham gia, thực hiện và tuân thủ các điều khoản này, đồng thời đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đều có thể sử dụng Nền tảng web của chúng tôi.

Điều 2: Nguyên tắc người dùng

Bạn đồng ý không sử dụng trang web của chúng tôi để đăng hoặc thu thập các tài liệu:

  • Gửi các bình luận Spam, đi backlink qua coment.
  • Đưa các thông tin sai hoặc gây hiểu lầm.
  • Sử dụng tên, biểu tượng, nhãn hiệu hoặc thương hiệu của Mua Xinh mà không có sự chấp thuận trước của chúng tôi.
  • Sử dụng ngôn ngữ thô tục khi comment nhận xét trên trang.
  • Sử dụng vào mục đích vi phạm pháp luật, vi phạm phán quyết, quyết định hoặc mệnh lệnh của toà án.
  • Đăng thông báo, comment với mục đích thương mại.
  • Phá vỡ các biện pháp bảo mật của chúng tôi hoặc kiểm tra vào lỗi hệ thống hoặc mạng của chúng tôi.
  • Đề cập tới chính trị

Bất kỳ việc sử dụng không được chấp nhận đối với dịch vụ của chúng tôi sẽ bị chấm dứt và đình chỉ truy cập ngay lập tức.

Điều 3: Sử dụng nội dung

Nội dung trên Nền tảng Web của Mua Xinh đều có bản quyền thuộc nhóm tác giả. Mọi hình thức sử dụng nội dung của Nền tảng Web khi chưa có sự đồng ý của chúng tôi là bất hợp pháp, cụ thể:

Mua Xinh giữ bản quyền toàn bộ nội dung (bao gồm: văn bản, hình ảnh,….) trên trang và hoàn toàn chịu trách nhiệm bản quyền bài viết.

Người dùng không được phép sử dụng Nội dung trên Mua Xinh vào mục đích in ấm thương mại, xuất bản cho nhân viên, khách hàng.

Các bạn được trích dẫn một phần nội dung, nhưng không được tự ý thay đổi, gây hiểu lầm.

Các nội dung trích dẫn phải ghi rõ nguồn “muaxinh.com”

Điều 4: Miễn trừ trách nhiệm

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, Mua Xinh sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt nào của người dùng khi sử dụng nội dung của chúng tôi.

Chúng tôi hoan nghênh các phản hồi từ độc giả. Nếu bạn có đề xuất hoặc nhận xét hãy liên hệ với chúng tôi qua Email hotro@muaxinh.com