Tiêu chuẩn chất lượng và Chính sách biên tập của Mua Xinh

Mục tiêu của Chính sách biên tập là thiết lập một quy trình sản xuất nội dung đảm bảo tính chính xác, khách quan, liên quan, minh bạch và chất lượng thông qua các thông tin cung cấp trên Mua Xinh.

Nguyên tắc biên tập của chúng tôi

  • Hướng tới Độc giả: Mỗi bài viết được viết và xuất bản đều hướng tới độc giả đầu tiên. Chúng tôi đảm bảo cung cấp các nội dung chính xác mà bạn đang tìm kiếm về thói quen làm đẹp, thời trang và nội trợ. Ngôn ngữ của chúng tôi đơn giản, dễ đọc, tránh các từ ngữ chuyên môn phức tạp.
  • Độ chính xác và khách quan: Nội dung của chúng tôi tham khảo từ nhiều tạp chí khoa học đầu ngành, uy tín được bình duyệt. Chúng tôi cũng liên hệ với các bác sĩ da liễu, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia thẩm mỹ có giấy phép hành nghề để đảm bảo đưa ra những lời khuyên, thủ thuật được chuyên gia phê duyệt (nếu có).
  • Tính khách quan: Các phần Reviews sản phẩm sẽ là thông tin khách quan. Chúng tôi đưa ra thông tin về sản phẩm cả tốt – xấu cho các bạn dựa trên tham khảo thị trường, qua trải nghiệm thực tế / hoặc các bài đánh giá của người dùng về sản phẩm.

Quy trình tạo nội dung của chúng tôi

Khi nói về làm đẹp, sức khoẻ Mua Xinh luôn cung cấp thông tin minh bạch và chính sác. Nội dung trên Mua Xinh không nhằm mục đích thay thế cho chuẩn đoán hoặc điều trị từ chuyên gia – bác sĩ. Xem thêm về quy trình biên tập của chúng tôi.

Đề xuất & Danh sách sản phẩm

Mua Xinh cung cấp một quy trình nghiên cứu đơn giản, dễ dàng cho người đọc trong việc lựa chọn các sản phẩm mỹ phẩm, sắc đẹp tốt nhất.

Nhóm các chuyên gia nghiên cứu thị trường của chúng tôi thực hiện nghiên cứu toàn diện, sau đó sắp xếp một danh sách các đề xuất trong từng danh mục sản phẩm. Mặc dù chúng tôi kiếm được hoa hồng trên mỗi sản phẩm bạn mua qua giới thiệu của chúng tôi, nhưng các đề xuất sản phẩm hoàn toàn là khách quan và mang tính biên tập.