Chính sách bảo mật

Cập nhật ngày 12 tháng 7 năm 2022

Mua Xinh ( hay “Muaxinh” hoặc “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” ), quan tâm đến quyền riêng tư của người truy cập vào địa chỉ muaxinh.com hay còn được gọi là “Nền tảng web” của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu cách thức Mua Xinh thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn thông qua Nền tảng Web. Nếu đã truy cập vào Nền tảng Web, tức bạn đã chấp nhận với chính sách đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn như đề cập trong Chính sách này.

Lưu ý: Chính sách có thể thay đổi mà không cần báo trước bạn phải thường xuyên xem lại Chính sách.

a. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn vào mục đích gì

Việc thu thập thông tin cá nhân của Bạn trên Nền tảng Web được sử dụng vào mục đích sau:

  1. Để liên hệ trong trường hợp cần thiết.
  2. Để xác định danh tính người dùng khi đăng nhập.
  3. Để cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
  4. Để hỗ trợ bình luận và đăng nhập cho những lần tiếp theo dễ dàng hơn.
  5. Để ngăn chặn Spam.
  6. Để phân tích đối tượng độc giả để đưa ra những nội dung chất lượng và phù hợp hơn.
  7. Để gửi cho bạn thông tin về chúng tôi và doanh nghiệp chúng tôi.

b. Cách chúng tôi thu thập thông tin

Bình luận

Khi bạn bình luận trên Nền tảng Web, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong biểu mẫu bình luận ( như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, trang web,…..) địa chỉ IP của người truy cập và chuỗi User Agent để giúp phát hiện Spam.

Mỗi chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ Email của bạn sẽ được gửi tới dịch vụ của Gravatar để xác nhận bạn có tài khoản của nó hay không. Sau khi gửi bình luận, ảnh tiểu sử của bạn sẽ được hiển thị công khai, bên cạnh nội dung bình luận của bạn.

Bạn có thể xem chính sách bảo mật của Gravatar tại đây.

Media

Nếu đăng tải hình ảnh lên trang Web, bạn cần tránh tải hình ảnh có dữ liệu vị trí, nhúng EXIF GPS đi kèm. Các khách truy cập vào trang web có thể tải xuống và giải nén dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Về bình luận: Nếu bạn viết bình luận trên các bài viết trong website, bạn sẽ cẩn cung cấp tên, email, địa chỉ web trong cookie. Việc này giúp bạn bình luận cho những lần tiếp theo dễ dàng hơn. Cookie này sẽ được lưu trữ trong một năm.

Về đăng nhập: Chúng tôi lưu Cookie tạm thời khi đăng nhập. Những Cookie này không bao gồm thông tin cá nhân và sẽ được xoá ngay sau khi đóng trình duyệt.

Viết bài, sửa bài, và đăng bài: Các tác giả khi viết bài sẽ có mọt bản Cookie được lưu trong trình duyệt. Cookie này không chưa thông tin cá nhân và chỉ lưu lại ID bài viết bạn đã đăng, đã sửa. Chúng sẽ tự động xoá trong 24h.

c. Nội dung nhúng, các liên kết với Website khác

Nền tảng Web của chúng tôi có thể bao gồm nội dung được nhúng ( ví dụ: Video, Hình ảnh, Bài viết, Liên kết,….). Nội dung được nhúng từ các trang Web khác và không được kiểm soát hoạc liên kết với chúng tôi.

Những website này có thể thu thập dữ liệu về bạn, sử dụng Cookie, nhúng các trình theo dõi bên thứ ba và giám sát tương tác của bạn với nội dung được nhúng, bao gồm các theo dõi tương tác nếu bạn có tài khoản và đăng nhập vào website đó.

d.Dữ liệu của bạn tồn tại bao lâu

Nếu bạn để lại bình luận, bình luận và siêu dữ liệu của nó sẽ được giữ lại vô thời hạn. Điều này là để chúng tôi có thể tự động nhận ra và chấp nhận bất kỳ bình luận nào thay vì giữ chúng trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Đối với người dùng đăng ký trên trang web của chúng tôi (nếu có), chúng tôi cũng lưu trữ thông tin cá nhân mà họ cung cấp trong hồ sơ người dùng của họ. Tất cả người dùng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của họ bất kỳ lúc nào (ngoại trừ họ không thể thay đổi tên người dùng của họ). Quản trị viên trang web cũng có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

e. Các quyền nào của bạn với dữ liệu của mình

Nếu không đồng ý cho trình duyệt lưu Cookie bạn có thể vô hiệu hoá nó tại đây. Điều này có thể ảnh hướng đến một số tính năng trên Nền tảng Web.